Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (69)

BÀI 1 TRANG 159 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Nhận xét đặc điểm khí hậu.

Quan sát hình 51.2, cho biết:
- Vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp
và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len ?
- Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng 1, nhận xét nhiệt độ châu Âu vào mùa đông.
- Nêu tên các kiểu khí hậu ở châu Âu và so sánh diện tích của các vùng có kiểu khí hậu
đó.
Trả lời:
- Ở ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy qua.
- Nhiệt độ giảm dần từ ven biển vào nội địa.
- Cháu Âu có 4 kiểu khí hậu:
+ Ôn đới lục địa chiếm diện tích nhiều nhất.
+ Ôn đới hải dương chiếm diện tích thứ hai.
+ Khí hậu địa trung hải chiếm diện tích thứ ba.


+ Khí hậu hàn đới chiếm diện tích thứ tư.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×