Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (65) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (65)

CÂU HỎI 2 (MỤC 1 - BÀI HỌC 19 - TRANG 62) SGK
ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Qua các hình 19.2 và 19.3 tr 63 SGK, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và
so sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn
hoà.

Trả lời:
Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: lượng mưa rất ít; biên độ nhiệt năm rất lớn.
- Sự khác nhau về khí hậu giữa hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà qua 2
biểu đồ :
+ Hoang mạc đới nóng có biên độ nhiệt năm cao, nhưng mùa đông
ấm áp (khoảng trên 10°C) và mùa hạ rất nóng (khoảng trên 36°C).
+ Hoang mạc đới ôn hoà có biên độ nhiệt năm rất cao nhưng mùa hạ rất nóng khoảng
trên 36°C
không quá nóng (khoảng 20°C và mùa đông rất lạnh (xuống tới - 24°C.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×