Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (59)

BÀI 1 TRANG 66 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các
hoang mạc ngày nay.
Trả lời:
Hoạt động kinh tế cổ truyền dựa vào sự thích nghi của con người với môi trường
hoang mạc khắc nghiệt, các hoạt động như chăn nuôi du mục, trồng trọt trong các ốc
đảo, chuyên chở hàng hoá và buôn bán.

- Hoạt động kinh tế hiện đại: con người cải tạo hoang mạc như đưa nước tới bằng kênh
đào hay giếng khoan để trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng đô thị, khai thác tài nguyên,
phát triển du lịch, ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×