Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (56)

BÀI 1 TRANG 138 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Trình bày sự phân bố sản xuất của một số ngành công nghiệp chủ yếu ở Trung và
Nam Mĩ.

Trả lời:
Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền
kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo,
lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm...
Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh công nghiệp khai
khoáng. Đa số các xí nghiệp khai thác khoáng sản lớn đều do các công ti tư bản nước
ngoài nắm giữ.
Ở các nước trong vùng biển Ca-ri-bê, ngành công nghiệp chủ yếu là sơ chế nông sản
và chế biến thực phẩm như sản xuất đường, đóng hộp hoa quả...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×