Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (53)

CÂU 1( MỤC 3 - BÀI HỌC 43 - TRANG 133)
SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Dựa vào hình 43.1, cho biết sự phân bố dân cư ở Trung và Nam Mĩ có gì khác so với Bắc


Trả lời:
- Số đô thị trên 5 triệu dân: nhiều hơn Bắc Mĩ.
- Số đô thị từ 3 đến 5 triệu dân: ít hơn Bắc Mĩ.
- Các đô thị lớn đều phân bố ở ven biển.
- Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố khá đông ở vùng núi An-đét nhưng ở Bắc Mĩ, vùng
Coóc-đi-e dân cư lại rất thưa thớt.
- Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố rất thưa ở vùng đồng bằng A-ma-dôn nhưng ở Bắc
Mĩ dân cư lại phân bố đông ở đồng bằng trung tâm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×