Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (52)

CÂU 1 TRANG 59 SGK ĐỊA LÍ 7
Câu 1. Cho biết các biểu đồ A, B, C trang 59 SGK thuộc môi trường nào của đới
ôn hoà ? Vì sao?
Trả lời:
- Biểu đồ A : thuộc môi trường ôn đới lục địa (khu vực gần cực).
Mùa hạ nhiệt độ dưới 10°c, 9 tháng nhiệt độ dưới 0°c, mùa đông có tháng nhiệt độ 30°c, mưa ít, tháng; mưa nhiều nhất không quá 50 mm, có 9 tháng tuyết rơi, mưa
nhiều vào mùa hạ.
- Biểu đồ B : thuộc kiểu khí hậu Địa Trung Hải.
Mùa hạ nhiệt độ khoảng 25°c, mùa đông nhiệt độ khoảng 10°c, mùa hạ khô hạn, mưa
vào thu đông.
- Biểu đồ c : thuộc môi trường khí hậu ôn đới hải dương.
Mùa hạ mát, mùa đông ấm, mưa quanh năm.

Khí hậu đới ôn hoàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×