Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (93)

CÂU 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 13 - TRANG 43) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Dựa vào hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn
hòa?

Trả lời:
- Những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa là khối khí và dòng biển.
Đây là nơi giao thoa của khối khí nóng và khối khí lạnh. Khi những đợt khí lạnh tràn
xuống sẽ làm cho thời tiết thay đổi đột ngột : nhiệt độ giảm xuống dưới 0°C, tuyết rơi,
gió mạnh. Nhưng nếu có đợt không khí nóng lên thì nhiệt độ có thể tăng lên đột ngột.
- Vùng phía Tây của châu Âu trở lên ấm và ẩm hơn so với khu vực trong lục địa là do
ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×