Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (47)

CÂU 2 (MỤC 1 - BÀI HỌC 20 - TRANG 64) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Quan sát hình 20.3 và 20.4, tr 65, SGK. Phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong
việc làm biến đổi bộ mặt của hoang mạc.

Trả lời:
Hình 20.3 : Hệ thống tưới nước tự động, cải tạo hoang mạc thành đồng ruộng của Libi.
Nhờ kĩ thuật khoan sâu, con người đã giải quyết được nguồn nước tưới trong hoang
mạc, cây cối đã mọc xanh tốt thành vòng tròn ở những nơi có dàn tưới nước tự động
xoay tròn; những nơi không giải quyết được nguồn nước, vẫn là hoang mạc.
Hình 20.4 : Nhờ kĩ thuật khoan sâu, con người đã khai thác được nguồn dầu mỏ trong
hoang mạc nằm sâu bên dưới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×