Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (42)

BÀI 2 TRANG 12 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 2. Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi
ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị
này chủ yếu thuộc châu lục nào ?

Trả lời:
Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu
dân, rồi đến 27 triệu dân.
- Theo ngôi thứ :


Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu MĩTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×