Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (40)

CÂU 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 23 - TRANG 75) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Quan sát hình 23.2, trình bày sự thay đổi của thảm thực vật theo độ cao, theo hướng
sườn của vùng núi An-pơ. Giải thích ?

Trả lời:
Vùng núi An-pơ, thực vật thay đổi theo độ cao, tính từ chân núi đến đỉnh núi có :
rừng lá rộng, rừng cây lá kim, đồng cỏ.
Thực vật cũng thay đổi theo hướng sườn : ở sườn đông, các đai thực vật phân bố ở
cao hơn sườn tây.
Nguyên nhân : do sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa theo độ cao và theo hướng
sườn. Càng lên cao, không khí càng loãng, nhiệt độ không khí giảm, cứ lên cao lOO m
giảm 0,6°c. Sườn đón ánh nắng mặt trời bao giờ cũng nhận được lượng nhiệt và ẩm cao
hơn sườn khuất nắng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×