Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (37)

BÀI 1 TRANG 171 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống
và sản xuất.

Trả lời:
- Địa hình băng hà phổ biến ở Bắc Âu, khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.
- Nhiều núi lửa.
- Khí hậu lạnh giá, phía đông của Thuỵ Điển và Phần Lan mùa đông rất lạnh, tuyết rơi,
biển đóng băng vào mùa đông, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.
- Phần lớn diện tích của bán đảo Xcan-đi-na-vi là núi và cao nguyên, việc đi lại và khai
thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×