Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (36)

BÀI 1 TRANG 108 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm và khu vực
phân bố.
- Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm và khu vực phân
bố.
- Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân theo đầu người.
Trả lời:
- Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là:
Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bi-a, Bốt-xa-voa, Cộng hoà Nam Phi,
phân bố ở phía bắc ven Địa Trung Hải và cực nam của châu Phi.
- Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm là: Buốc-ki-na Pha-xô,
Ni-giê, Sát, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li, phân bố ở Trung và Nam Phi.
- Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa 3 khu vực: Nam Phi là cao nhất rồi đến
Bắc Phi và Trung Phi là thấp nhất. Trong từng khu vực, thu nhập bình quân đầu người
cũng không giống nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×