Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (33)

BÀI 1 TRANG 38 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Nêu các nguyên nhân di dân ở đới nóng.
Trả lời:
Di dân ở đới nóng có nhiều nguyên nhân khác nhau, không giống nhau ở các nước và các
thời kì. Có nguyên nhân về tự nhiên, có cả nguyên nhân về kinh tế - xã hội; có nguyên
nhân tiêu cực nhưng cũng có nguyên nhân tích cực.
+ Di dân từ nông thôn vào thành phố để kiếm công ăn việc làm và nâng cao mức sống;
+ Di dân do thiên tai, hạn hán,
+ Di dân do các cuộc xung đột tộc người;
+ Di dân để khai hoang, xây dựng những vùng kinh tế mới;
+ Di dân để xây dựng các công trình công cộng hoặc các khu công nghiệp;
+ Di dân với mục đích khai thác tài nguyên,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×