Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (30)

CÂU 1 (MỤC 3 - TRANG 5 - BÀI HỌC 1) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
So sánh 2 biểu đồ hình 1.3 và 1.4 SGK để nhận xét tinh hình sinh, tử, gia tăng dân số tự
nhiên của 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển.
Trả lời:
- Hình 1.3, các nước phát triển : tỉ lệ sinh tăng vào đầu thế kỉ XIX, nhưng đến cuối thế kỉ
XIX, đầu thế kỉ XX giảm rất nhanh ; tỉ lệ tử giảm rất nhanh đến giữa thế kỉ XX, sau đó
ổn định lại và có tăng trong giai đoạn 1980-2000. Gia tăng dân số tự nhiên tăng nhanh
trong giai đoạn 1800-1850, nhưng giảm nhanh vào giai đoạn 1850-2000.
- Hình 1.4, các nước đang phát triển : tỉ lệ sinh cao và giữ ổn định trong một thời gian dài
từ 1800 đến 1950, sau đó giảm mạnh vào giai đoạn 1950-2000 nhưng vẫn ờ mức cao ; tỉ
lệ tử giảm rất nhanh ; gia tăng dân số tự nhiên tăng nhanh và dẫn tới bùng nổ dân số từ
những năm 1950 đến 2000.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×