Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (25)

BÀI 1 TRANG 99 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Vì sao châu Phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng
sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?

Trả lời:
Công nghiệp châu Phi chậm phát triển, thiên về khai thác khoáng sản xuất khẩu, do thiên
nhiên châu Phi thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp nhiệt đới (địa hình, khí hậu) nên
nông nghiệp đã rất chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu. Vì vậy,
khoáng sản và sản phẩm cây công nghiệp là mặt hàng xuất khẩu nhưng đồng thời cũng
phải nhập máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×