Tải bản đầy đủ

BÀI 1 TRANG 35 SGK ĐỊA LÍ 7

BÀI 1 TRANG 35 SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi. Phân tích sơ đồ dưới đây để thấy hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở
đới nóng
Trả lời:
• Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường :
* Dân số tăng quá nhanh → Hậu quả :
- Đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên -> Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ
* Dân số tăng nhanh tác động đến môi trường:
+ Ô nhiễm nguồn nước : do nước thải sinh hoạt và nước thải từ các nhà máy…
+ Ô nhiễm không khí : do khí thải từ xe cộ, các nhà máy…
+ Ô nhiễm tiếng ồn : tiếng còi xe, tiếng máy móc từ các công trường, nhà máy…
+ Ô nhiễm đất : sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải từ các khu
công nghiệp…
→ Môi trường sống bị hủy hoại dần
• Sức ép dân số tới cuộc sống :
* Dân số tăng nhanh dẫn đến:
- Thừa lao động, thiếu việc làm
- Khai thác tự nhiên quá mức → Môi trường suy thoái → sản xuất suy giảm
- Nghèo đói, mù chữ, xã hội phân hóa giàu nghèo
- Tệ nạn xã hội phát triển. Trật tự an ninh rối loạn
- Kinh tế, văn hóa kém phát triển

- Năng suất lao động giảm
- Sức khỏe kém, bệnh tật tăng, tuổi thọ thấp
Một số hình ảnh về sức ép dân số tới chât lượng cuộc sống
Đông con
Thiếu chỗ ở


Thiếu nước sạch
Nghèo đói, suy dinh dưỡngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×