Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (19)

BÀI 1 TRANG 45 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Tính chất trung gian của khí hậu và sự thất thường của thời tiết ở đới ôn
hoà thể hiện như thế nào ?
Trả lời:
Đới ôn hoà là nơi gặp nhau của không khí nóng và không khí lạnh.

- Thời tiết ở đới ôn hoà mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh vì so với
đới nóng, nhiệt độ thấp hơn và lượng mưa ít hơn, nhưng so với đới lạnh thì nhiệt độ lại
cao hơn và lượng mưa nhiều hơn. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo vị trí gần cực
(gần đới lạnh) hay gần chí tuyến (gần đới nóng).
- Thời tiết ở đới ôn hoà mang tính thất thường thể hiện ở các đợt khí nóng ở chí tuyến
và các đợt khí lạnh ở vùng cực có thể tràn tới bất thường, nhiệt độ có thể tăng hay
giảm 10° - 15°C trong vài giờ. Gió Tây ôn đới và các khối khí từ đại dương vào làm
cho thời tiết biến động rất khó dự báo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×