Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (12)

BÀI 1 TRANG 81 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?

Trả lời:
Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người
ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi
xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.
Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có
sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng,
văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×