Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (11)

BÀI 2 TRANG 52 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 2. Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hoà biểu hiện như thế nào ?
Trả lời:
Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hoà được biểu hiện qua khu công nghiệp, trung tâm
công nghiệp và vùng công nghiệp.

Khu công nghiệp : Nhiều nhà máy có liên quan với nhau, tập trung gần nhau thành
một khu công nghiệp.
- Trung tâm công nghiệp : Nhiều khu công nghiệp có liên quan, tập trung gần nhau
thành một trung tâm công nghiệp.
- Vùng công nghiệp: Nhiều trung tâm công nghiệp trên một vùng lãnh thổ, hình thành
nên vùng công nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×