Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (9)

CÂU 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 14 - TRANG 47) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Quan sát các ảnh dưới đây, nêu một số biện pháp khoa học - kĩ thuật được áp dụng sản
xuất nông nghiệp ở đới ôn hoà.

Trả lời:
- Biện pháp :
+ Xây dựng hệ thống kênh mương hoặc hệ thống tưới tự động để giải quyết vấn đề
nước tưới;
+ Dùng các tấm nhựa để chống sương giá, mưa đá;
+ Trồng các hàng cây để chắn những đợt gió mạnh và giữ nước;
+ Trồng cây trong nhà kính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×