Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (7) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (7)

CÂU 1 (MỤC 2 - BÀI HỌC 13 - TRANG 45) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Quan sát hình 13.1 SGK:
— Nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hoà.
— Nêu vai trò của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới đối với khí hậu ở đới ôn hoà.
Trả lời:
- Các kiểu môi trường đới ôn hoà:
+ Môi trường ôn đới hải dương.
+ Môi trường ôn đới lục địa.
+ Môi trường địa trung hải.
+ Môi trường cận nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới ẩm.
+ Môi trường hoang mạc ôn đới.
- Dòng biển nóng và gió Tây ôn đới đã làm cho bờ Tây lục địa của đới ôn hoà mang
tính chất ôn đới hải dương: mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm. Vào sâu trong đất
liền, ảnh hưởng của biển và gió Tây ôn đới không còn nữa nên mùa đông lạnh, có
tuyết rơi, mùa hạ nóng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×