Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (3)

TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI THÀNH PHẦN NHÂN VĂN
CỦA MÔI TRƯỜNG
Bài 1 trang 13 sgk địa lí 7
Quan sát hình 4.1 SGK, cho biết:
- Nơi có mật độ dân số cao nhất. Mật độ là bao nhiêu?
- Nơi có mật độ dân số thấp nhất. Mật độ là bao nhiêu?
Trả lời:
Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình, mật độ >3000 người/1 km2.
Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải, mật độ <1000 người/1 km2.
Bài 2 trang 13 sgk địa lí 7
Quan sát tháp tuổi của TP. Hồ Chí Minh (Hình 4.2 và 4.3 SGK) qua các cuộc tổng điều
tra dân số năm 1989 và năm 1999, cho biết sau 10 năm:
- Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi?
- Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ?
Trả lời:
- Sau 10 năm, hình dáng tháp tuổi có sự thay đổi: đáy ngày càng thu hẹp hơn, đoạn giữa
phình to hơn, đỉnh tháp mở rộng hơn.
- Nhóm trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tỉ lệ tăng, nhóm dưới độ tuổi lao
động tỉ lệ giảm. Điều đó chứng tỏ tỉ lệ sinh ở TP. Hồ Chí Minh đang giảm, tuổi thọ đang
tăng và dân số đang già đi.
Bài 3 trang 14 sgk địa lí 7

Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô
thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?
Trả lời:
Những khu vực tập trung dân đông là Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.
Các siêu đô thị lớn ờ châu Á thườne phân bố ờ ven biển hoặc bên các sông.
Bài 1 trang 12 sgk địa lí 7


Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn.
Trả lời:
- Quần cư thành thị: nhà cửa tập trung với mật độ cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công
nghiệp và dịch vụ.
- Quần cư nông thôn: dân sống tập trung thành làng, bản. Các làng, bản thường phân tán,
gắn với đất canh tác. Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp.
Bài 2 trang 12 sgk địa lí 7
Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ
của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ
yếu thuộc châu lục nào ?

Trả lời:
Theo số dân : đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân tăng lên đến 20 triệu
dân, rồi đến 27 triệu dân.
- Theo ngôi thứ :


Các đô thị trên chủ yếu thuộc châu Á và châu MĩTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×