Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (2)

BÀI 1 TRANG 125 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Quan sát hình 37.1, 39.1 và kiến thức đã học, cho biết:
- Tên các đô thị lớn, các ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kì.
- Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở cùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa
sút.

Trả lời:
- Tên các đô thị lớn : Niu I-ooc. Oa-sinh-tơn, Ốt-ta-oa, Si-ca-gô.
- Các ngành công nghiệp chính : cơ khí, luyện kim đen, đóng tàu, dột, khai thác và chế
biến gỗ, luyện kim màu.
- Các ngành công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì bị sa sút là do chậm đổi mới
công nghệ, những cuộc khủng hoảng kinh tế liên tục, sản xuất công nghiệp không đáp
ứng những thay đổi của thị trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×