Tải bản đầy đủ

Violmpic oan lop 9 vong 7 năm học 20142015

MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 9 – ROUND 3rd

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 9 - VÒNG 3

VIOLYMPIC 2014 – 2015
LỚP 9 – VÒNG 3 (26 -09 -2014)
ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Điền số thích hợp vào chỗ trống (100đ)

Câu hỏi 1:
Tìm , biết:

. Kết quả là

Câu hỏi 2:
Tính:

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.comCâu hỏi 3:
Rút gọn:

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu hỏi 4:
Giá trị rút gọn của biểu thứcCâu hỏi 5:
Giá trị rút gọn củaCâu hỏi 6:
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm; CH = 16cm. Khi đó AB
=

cm.

Câu hỏi 7:
Nếu

, với

, thì

Câu hỏi 8:
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm; CH = 16cm. Khi đó AC
=

cm.

Câu hỏi 9:
Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết MH = 12cm và
=

. Khi đó MN


cm.

Câu hỏi 10:
Cho một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Biết đáy nhỏ dài 14cm;
đáy lớn dài 50cm. Diện tích của hình thang đó bằng

.

ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Cóc vàng tài ba (Chọn đáp án đúng): Điền số (100đ)

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


Câu hỏi 1:

Câu hỏi 2:

Câu hỏi 3:

Câu hỏi 4:

Câu hỏi 5:

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


Câu hỏi 6:

Câu hỏi 7:

Câu hỏi 8:

65
Câu hỏi 9:

Câu hỏi 10:

Câu hỏi 11:

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


ThiViolympic.com - Bài thi số 3 : Sắp xếp (100đ)

___________________o0o___________________
Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải
toán trên mạng năm học 2014 -1015 – Hay tất cả các thông tin - hướng dẫn giải mới nhất
của lớp học này
Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com


Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không
sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này.
Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo
Luật bản quyền hiện hành.

Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×