Tải bản đầy đủ

Việt Bắc Phần 1, Dạy học phát triển năng lực bằng sơ đồ tư duy

NHẬN DIỆN CHÂN DUNG TÁC GiẢ VĂN HỌC

QUANG DŨNG

NAM CAO

XUÂN DIÊU


VŨ TRỌNG PHỤNG

THẠCH LAM

NGUYỄN TUÂNNhà thơ Tố Hữu


TIẾT 19


VIỆT BẮC
TỐ HỮU

PHẦN I – TÁC GIẢ


CẤU TRÚC BÀI HỌC
A. Phần một - Tác giả
I. Vài nét về tiểu sử
II. Đường cách mạng, đường thơ
1. Tập thơ “ Từ ấy”
2. Tập thơ “ Ra trận”
3. Tập thơ “ Gió lộng”
4. Tập thơ “ Ra trận” “ Máu và hoa”
5. Tập thơ “ Một tiếng đờn”, “ Ta với ta”

III. Phong cách nghệ thuật
IV. Kết luận


A. PHẦN MỘT: TÁC GiẢ TỐ HỮU
I. Vài nét về tiểu sử

Hãy trình bày những nét cơ bản về
cuộc đời nhà thơ Tố Hữu?


=> Tố Hữu là một thi sĩ – chiến sĩ, kiên trì đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng, cống hiến cho
sự nghiệp thơ ca


A. PHẦN MỘT: TÁC GiẢ TỐ HỮU
II. Đường cách mạng, đường thơ
“Rằng thơ với Đảng nặng duyên tơ
Thuyền bơi có lái, qua mưa gió
Không lái thuyền trôi, lạc bến bờ”
(Chuyện thơ)

Các chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó và phản ánh chân thật các chặng đường CM, thể
hiện sự vận động trong quan điểm tư tưởng và bản lĩnh nghệ thuật của nhà thơ.


A. PHẦN MỘT: TÁC GiẢ TỐ HỮU
II. Đường cách mạng, đường thơ

Hãy trình bày những chặng đường
thơ gắn liền với con đường cách
mạng của nhà thơ Tố Hữu?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×