Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm địa lý lớp 10 (5)

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI 7


Câu hỏi 1:

Chăn nuôi chiếm bao nhiêu phần trăm giá trị sản xuất nông nghiệp của Ô-xtrây-li-a?
A.

60%.

B.

70%.

C.

80%.

D.

90%.
Câu hỏi 2:

Vùng kinh tế nào quan trọng nhất Hoa Kì?
A.

Vùng Đông Bắc.

B.

Vùng Tây và Đông Nam .

C.

Vùng nội địa .

D.

Bán đảo Alaxca và quần đảo Haoai.Câu hỏi 3:

Nhật Bản là một quốc đảo, khí hậu Nhật bản mang tính chất:
A.

Khí hậu lục địa.

B.

C.

Khí hậu cận nhiệt đới.Câu hỏi 4:


Khí hậu đại dương.
D.

Khí hậu nhiệt đới.

Trong các nước sau, nước nào vừa là trung tâm kinh tế vừa là trung tâm quân sự của thế
giới?
A.

Hoa Kì.

C.

Liên Bang Nga.Câu hỏi 5:

B.

Nhật Bản.
D.

Trung Quốc.

Mức sống của nhân dân nhiều nước Châu Mĩ La Tinh không ngừng giảm sút là do:
A. Dân số tăng nhanh trong khi mức sản suất còn thấp .
B. Đất đai màu mỡ
nằm trong tay địa chủ lớn và tư bản nước ngoài, nông dân thì không còn ruộng đất.
C. Quá trình đô thị hoá quá mức .
người giàu và người nghèo lớn.


D.

Sự chênh lệch mức thu nhập giữa

Câu hỏi 6:

Yếu tố vừa là khó khăn nhưng đồng thời cũng là thuận lợi đối với sự phát triển của kinh
tế Hoa Kỳ là:


A.

Lãnh thổ rộng lớn .

B.

C.

Có tài nguyên thiên nhiên đa dạng .Câu hỏi 7:

Có nhiều động đất và núi lửa .
D.

Có nhiều người nhập cư.

Loại hình giao thông vận tải nào phát triển nhất Hoa Kì?
A.

Đường bộ .

B.

C.

Đường sông-biển.Câu hỏi 8:

Đường hàng không .
D.

Hàng hải.

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì:
A.

Cao.

B.

C.

Trung Bình.Câu hỏi 9:

Thấp.
D.

Rất thấp.

Dân số Hoa Kì thuộc loại:
A.

Trẻ .

C.

Cân đối.Câu hỏi 10:

B.

Già.
D.

Rất cân đối.

Biện phát nào là quan trọng nhất để Hoa Kì khắc phục tình trạng sa sút về một số ngành
kinh tế?
A. Hạ tỉ giá đồng Đôla so với các đồng ngoại tệ khác để kích thích hàng suất khẩu,
hạn chế hàng nhập khẩu.
B. Tăng cường thành lập các trung tâm nghiên cứu
công nghệ, áp dụng KHKT để nâng cao chất lượng hàng hoá.
C.

Cạnh tranh các nước khác dựa vào thế mạnh quân sự, chính trị của mình.
D. Hợp tác sản suất với các nước có ngành kinh tế phát triển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×