Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm địa lý lớp 10 (4)

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI 6


Câu hỏi 1:

Khu vực nông nghiệp giàu có nhất Tây Âu nằm trên phần nào của lãnh thổ nước Pháp?
A.

Phần phía Tây.

B.

Phần phía Nam, Đông Nam và Đông.

C.

Giữa hai thành phần.

D.

Phần phía Bắc.
Câu hỏi 2:

Loại hình giao thông vận tải nào đóng vai trò quan trọng nhất Nhật Bản:
A.

Đường sắt.

B.

Đường biển.

C.

Đường ô tô.

D.

Đường hàng không.Câu hỏi 3:

Vùng kinh tế nào phát triển nhất Nhật Bản:
A.

Đảo Hcaiđôôn su.

B.

Đảo Kiu xiu.

C.

Đảo Xicôcư.

D.


Đảo hô.Câu hỏi 4:

Tỷ lệ gia tăng dân số hiện nay của Pháp:
A.

Cao.

C.

Trung bình.Câu hỏi 5:

B.

Thấp.
D.

Rất thấp.

Dân số Pháp thuộc loại:
A.

Trẻ.

C.

Cân đối.Câu hỏi 6:

B.

Già.
D.

Rất cân đối.


Dân số thành thị của Pháp cao, chứng tỏ:
A.

Nông nghiệp kém phát triển.

B.

Tỷ lệ dân cư hoạt động trong ngành công nghiệp và dịch vụ cao.

C.

Nông thôn lạc hậu.

D.

Thành phố phát triển khắp cả nước.Câu hỏi 7:

Tình hình sản xuất nông nghiệp ở Pháp hiện nay:
A.

Sản lượng tăng và số người lao động nông nghiệp cũng tăng.

B.

Sản lượng tăng, số người lao động nông nghiệp giảm.

C.

Sản lượng giảm, số người lao động nông nghiệp cũng giảm.

D.

Sản lượng tăng, số người lao động nông nghiệp tăng.Câu hỏi 8:

Theo em, hiện nay Pháp thuộc loại nước nào?
A.

Nước công nghiệp.

B.

C.

Nước nông – công nghiệp.Câu hỏi 9:

Nước công – nông nghiệp.
D.

Nước nông nghiệp.

Vùng kinh tế nào quan trọng nhất Hoa Kì?
A.

Vùng Đông Bắc.

B.

Vùng Tây và Đông Nam .

C.

Bán đảo Alaxca và quần đảo Haoai.Câu hỏi 10:

Nhật Bản là một quốc đảo, khí hậu Nhật bản mang tính chất:
A.

Khí hậu lục địa.

C.

Khí hậu cận nhiệt đới.

B.

Khí hậu đại dương.
D.

Khí hậu nhiệt đới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×