Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm địa lý lớp 10

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI 3
Câu hỏi 1:Dân số Braxin thuộc loại nào?
A.

Dân số trẻ.

B.

Dân số già.

C.

Dân số phát triển cân đối.

D.

Dân số ổn định.

Câu hỏi 2:Nhân tố quan trọng tạo nên sự khác biệt giữa thiên nhiên Đông và miền Tây
của Trung Quốc là:
A.


Địa hình.

B.

Khí hậu.

C.

Thổ nhưỡng.

D.

Sông ngòi.

Câu hỏi 3:Xuất khẩu len của Ô-Xtrây-li-a đứng hàng thứ mấy trên thế giới?
A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu hỏi 4:Mức gia tăng dân số hàng năm của Thái Lan là: (số liệu năm 1998):
A.

1,8%.

B.

1,5%.


C.

2,0%.

D.

2,2%.

Câu hỏi 5:
Diện tích của Braxin là bao nhiêu, lớn thứ mấy ở Châu Mỹ La Tinh?
A.

9 triệu km2, lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh.

B.

8,5 triệu km2, lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh.


C.

8,4 triệu km2, lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh.

D.

8,2 triệu km2, lớn thứ 2 ở Châu Mỹ La Tinh.

Câu hỏi 6: Tỷ lệ gia tăng dân số của Braxin là 2,6%. So với tỷ lệ gia tăng trung bình của
thế giới thì gia tăng dân số của Braxin thuộc loại:
A.

Quá cao.

B.

Cao.

C.

Thấp.

D.

Trung bình.

Câu hỏi 7:
Đất Hoàng Thổ ở Trung Quốc được hình thành do:
A.

Sự bồi đắp của phù sa sông.

B.

Sự cải tạo của con người.

C.

Sự tích tụ lượng mùn trong đất.

D.

Sự lắng đọng bụi đất của hoang mạc.

Câu hỏi 8:Thái Lan xuất khẩu mặt hàng nào nhiều nhất?
A.

Cao su .

B.

Ngọc trai.

C.

Ngô.

D.

Lúa gạo.

Câu hỏi 9:Mức sống của người dân Braxin hiện nay:
A.

Rất đồng đều.

B.

Không đồng đều..

C.

Chênh lệch.

D.

Quá chênh lệch.

Câu hỏi 10:Trung Quốc có diện tích lớn đất Hoàng Thổ tập chung ở:
A.

Dải đồng bằng ven biển Đông Bắc.

B.

Lưu vực sông Trường Giang, Tây Giang.

C.

Trung lưu sông Hoàng Hà.


D.

Đồng bằng Châu thổ sông Liêu Hà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×