Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (35)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 27. THỰC HÀNH.

Câu 1: Trong nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản Nam Trung Bộ so với Bắc rung Bộ:
a. Cao hơn

b. Thấp hơn

c. Ngang bằng nhau.

Câu 2: Nghề khai thác tổ yến phát triển mạnh ở vùng:
a. Nam Trung Bộ

b. Bắc Trung Bộ

c. Phát triển cả hai vùng

d. Không phát triển ở vùng nào.

Câu 3: Tại sao Nam Trung Bộ có sản lượng khai thác thuỷ sản cao hơn Bắc Trung Bộ?
a. Có bờ biển dài hơn


b. Nhiều tàu thuyền hơn

c. Nhiều ngư trường hơn

d. Khí hậu thuận lợi hơn.

Câu 4: Cả hai vùng có những điểm giống nhau về nguồn lợi biển là:
a. Khai thác tổ yến

b. Làm muối

c. Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản

d. Khai thác bãi tắm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×