Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (29)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 19. THỰC HÀNH.
Câu 1: Tỉnh vừa có mỏ than vừa có mỏ sắt trong vùng là:
a. Thái Nguyên
b. Hà Giang
c. Lạng Sơn
d. Quảng Ninh.
Câu 2: Ngành công nghiệp phát triển mạnh sau khai khoáng là:
a. Nhiệt điện
b. Thuỷ điện
c. Chế biến gỗ
d. Hàng tiêu dùng.
Câu 3: Loại nhiên liệu sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện trong vùng là:
a. Dầu lửa
b. Khí đốt
c. Than đá
d. Than gỗ.
Câu 4: Than đá trong vùng khai thác nhằm mục đích:
a. Làm nhiên liệu nhiệt điện
b. Xuất khẩu
c. Tiêu dùng trong nước

d. Tất cả các mục đích trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×