Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (23)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 18. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ ( TT ).
Câu 1: Ngành công nghiệp quan trọng nhất của vùng hiện nay là:
a. Khai khoáng, thuỷ điện
b. Cơ khí, điện tử
c. Hoá chất, chế biến lâm sản
d. Vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng.
Câu 2: Thế mạnh của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc là:
a. Tây Bắc khai khoáng, Đông Bắc thuỷ điện
b. Đông Bắc khai khoáng, Tây Bắc thuỷ điện
c. Cả hai vùng đếu có các thế mạnh trên.
Câu 3: Vụ sản xuất chính của vùng là:
a. Vụ xuân
b. Vụ hạ
c. Vụ thu
d. Vụ đông.
Câu 4: Trung tâm du lịch lớn nhất vùng là:
a. Hạ Long
b. Ba Bể
c. Sapa
d. Tam Đảo.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×