Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (22)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 30. THỰC HÀNH.
Câu 1: Đà Lạt, ngoài nổi tiếng về hoa nơi đây còn được biết đến là nơi sản xuất nhiều:
a. Cây công ngiệp
b. Rừng lá kim
c. Đại gia súc
d. Rau quả ôn đới.
Câu 2: Nhà máy thuỷ điện lớn nhất vùng là:
a. Y-a-ly
b. Xê-xan
c. Xrê-pôk
d. Trị An.
Câu 3: Loại cây công nghiệp Tây Nguyên trồng ít hơn Trung Du miền núi Bắc Bộ là:
a. Cà phê
b. Chè
c. Cao su
d. Điều.
Câu 4: Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay là:
a. Khô hạn kéo dài
b. Đất đai thoái hoá
c. Công nghệ chế biến

d. Thị trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×