Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (21)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 34. THỰC HÀNH.
Câu 1: Trong cơ cấu sản phẩm của vùng, ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất cả nước là:
a. Khai thác nhiên liệu
b. Cơ khí, điện tử
c. Hoá chất
d. Điện.
Câu 2: Những ngành công nghiệp nào sử dụng tài nguyên có sẵn?
a. Luyện kim, cơ khí
b. Hàng may mặc
c. Chế biến lương thực, thực phẩm
d. Công nghệ cao.
Câu 3: Những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động là:
a. Dệt may
b. Điện
c. Hoá chất
d. Khai thác dầu.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×