Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 22. THỰC HÀNH.
Câu 1: Trong 7 năm từ 1995 đến 2002 tỷ lệ của tiêu chí nào trong vùng tăng nhanh nhất?
a. Dân số
b. Sản lượng lương thực
c. Bình quân lương thực
d. 3 tiêu chí tăng bằng nhau.
Câu 2: Tại sao từ 2000 - 2002 sản lượng lương thực tăng mà bình quân lương thực lại
giảm?
a. Sản lượng tăng chậm
b. Dân số tăng nhanh hơn
c. Xuất khẩu lương thực
d. Dân nhập cư đông.
Câu 3: Khó khăn lớn nhất trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng Sông Hồng hiện nay
là:
a. Dư thừa lao động
b. Thiếu đất sản xuất
c. Khí hậu khắc nghiệt
d. Đất đai thoái hoá.
Câu 4: Để đảm bảo an ninh lương thực cho vùng, vấn đề quan trọng nhất là:
a. Tăng diện tích sản xuất

b. Tăng năng suất
c. Giảm tỷ lệ sinh
d. Chuyển đổi lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×