Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện tập tin học 1a

Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:.....
Ngày dạy:……………

Bài 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

* Về kiến thức:
- Hiểu được công dụng của máy tính.
* Về kĩ năng:
- Biết phân biệt và gọi tên được các bộ phận của máy tính.

* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của
phòng tin, học bài theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:

+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Chúng ta đã
1

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh

1


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

được biết đến máy tính.Vậy máy
tính có cấu tạo như thế nào? Và
giúp ta làm những gì? Chúng ta
sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học
ngày hôm nay: Bài 1: Làm quen
với máy tính
Hoạt động 1:
Công dụng của máy tính.
- Chia lớp ra làm 3 nhóm rồi
cùng thảo luận.
GV: Đưa ra câu hỏi 1: Máy tính
làm được những gì?

- Yêu cầu học sinh cùng quan
sát tranh và thảo luận.
GV: Yêu cầu nhóm khác nhận
xét và bổ xung thêm ý kiến.
GV: Nhận xét và đưa ra kết
luận.
Hoạt động 2:
Các thành phần của máy tính.
GV: Đưa ra câu hỏi 2: Máy tính
thường có những thành phần
nào?
- Yêu cầu học sinh cùng quan
sát bộ phận của máy tính.
GV: Đưa ra các tranh ảnh của
từng bộ phận máy tính và nêu ra
cho học sinh nắm bắt.
- Yêu cầu học sinh trả lời câu
hỏi.
GV: Nhận xét và kết luận.
GV: Đưa ra câu hỏi 3: Các
thành phần này dùng để làm gì?
GV: Đưa ra gợi ý cho học sinh
trả lời.
2

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Nghe giảng và bắt đầu bài
mới.
Bài 1: Làm quen với máy tính.

Hoạt động 1: Công dụng của
máy tính.
HS: Quan sát và thảo luận.
- Trả lời: Máy tính làm rất nhiều
việc: Gửi thư, tính toán, chơi trò
chơi, nghe nhạc, xem phim….
HS: Nhận xét và bổ sung thêm ý
kiến cho nhóm bạn.

Hoạt động 2: Các thành phần
của máy tính.
HS: Quan sát.
- Máy tính thường có các thành
phần như:
+ Thùng điều khiển ( CPU)
+ Màn hình( monitor)
+ Bàn phím( keyboard)
+ Con chuột(mouse)
+ Ngoài ra còn có: Loa, máy in..
HS: Trả lời.
HS: Trả lời
-Máy tính gồm có nhiều thành
phần riêng biệt:
+ Màn hình: dùng để quan sát
2


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV: Nhận xét và kết luận.

công việc chúng ta làm.
+ Bàn phím và chuột: giúp điều
khiển máy tính.
+ Thùng điểu khiển( CPU):
chính là bộ não của máy tính.

Trò chơi: Gọi tên các thành
phần.
GV: Chia ra mỗi bàn là một
nhóm.
Luật chơi: Chỉ vào bộ phận của
máy tính và hỏi bạn trả lời, càng
lúc càng nhanh. Ai trả lời được
đúng và nhanh hơn bạn đó sẽ
thắng.
Hoạt động 3:
Tự khám phá.
GV: Lần lượt đưa ra câu hỏi cho
học sinh trả lời:
Câu 1: Chuột máy tính có bao
nhiêu nút bấm.
Câu 2: Nút to nhất nằm ở trên
thùng điều khiển dùng để làm
gì?
Câu 3: Phím Enter nằm ở đâu
trên bàn phím.
GV: Nhận xét các câu trả lời của
học sinh.
Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Hướng dẫn học sinh cách
làm.
Hoạt động 5:
Nhận xét.
GV: Nhận xét một số bạn trong
lớp.
3

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Nghe theo hướng dẫn của
giáo viên và cùng chơi.

Hoạt động 3: Tự khám phá.

HS: Trả lời:
- Có 2 nút bấm.
HS: Trả lời.
-Dùng để khởi động máy tính.
HS: Chỉ vị trí của phím Enter
nằm trên bàn phím.
Hoạt động 4: Trải nghiệm
HS: Nghe hướng dẫn và tự làm.

HS: Nghe nhận xét
3


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Hoạt động 6:
Em có biết
GV: Nêu thêm một số loại máy
tính và đưa ra hình ảnh cho học
sinh quan sát.

HS: Lắng nghe.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tìm hiểu thêm một số loại máy tính mà em biết.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tuần:.....
4

Giáo viên: Bùi Công Toàn

4


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Ngày dạy:……………

Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHUỘT MÁY TÍNH.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

* Về kiến thức:
- Hiểu được công dụng của chuột máy tính.
* Về kĩ năng:
- Biết phân biệt và gọi tên được các bộ phận cơ bản của chuột máy
tính.
- Biết thao tác cầm chuột.

* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của
phòng tin, học bài theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
5

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh
5


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

2. Kiểm tra bài cũ:
GV: Đưa ra câu hỏi: Em hãy
nêu các thành phần cơ bản của
máy tính.

HS: Trả lời.
- Thành phần cơ bản của máy
tính:
+ Màn hình.
+ Bàn phím.
+ chuột.
+ Thùng điểu khiển.
HS: Nhận xét.
HS: Lắng nghe và bắt đầu vào
bài mới.

- Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài trước
chúng ta đã được biết đến các
thành phần cơ bản của máy tính.
Trong thành phần cơ bản của
máy tính có chuột máy tính. Vậy
chuột máy tính có công dụng gì?
Và cấu tạo của nó như thế nào?
Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm
hiểu nội dung bài học ngày hôm
nay. Bài 2: Làm quen với chuột
máy tính.
Hoạt động 1:
Công dụng của chuột máy
tính.
GV: Đưa ra câu hỏi 1: Chuột
máy tính làm được những gì?
- Đưa ra gợi ý để học sinh trả
lời.
GV: Nhận xét và đưa ra kết
luận.
Hoạt động 2:
Các thành phần của chuột
máy tính.
GV: Đưa ra câu hỏi 2: Chuột
6

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Bài 2: Làm quen với
chuột máy tính.

Hoạt động 1: Công dụng của
chuột máy tính.
HS: Trả lời.

HS: Lắng nghe.
Hoạt động 2: Các thành phần
của chuột máy tính.

6


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

máy tính thường có các thành
phần nào?
- Yêu cầu học sinh cùng quan
sát bộ phận của chuột máy tính.
GV: Yêu cầu học sinh trả lời
câu hỏi.
GV: Nhận xét và kết luận.
GV: Hướng dẫn học sinh thao
tác cầm chuột máy tính.
- Xếp bàn tay phải lên chuột, ta
giữ chuột bằng ngón tay cái,
ngón tay áp út và ngón tay út.
Ngón tay trỏ để lên phím chuột
trái, ngón tay giữa để lên phím
chuột phải.
Trò chơi: Gọi tên các thành
phần.
GV: Chia ra mỗi bàn là một
nhóm.
Luật chơi: Chỉ vào bộ phận của
chuột máy tính và hỏi bạn trả
lời, càng lúc càng nhanh. Ai trả
lời được đúng và nhanh hơn bạn
đó sẽ thắng.
Hoạt động 3:
Tự khám phá.
GV: Lần lượt đưa ra câu hỏi cho
học sinh trả lời:
Câu 1: Mặt dưới của chuột máy
tính có bộ phận gì?
Câu 2: Khi di chuyển chuột thì
biểu tượng nào sẽ di chuyển
theo?
GV: Nhận xét các câu trả lời của
học sinh.
7

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Lắng nghe và quan sát.
HS: Trả lời.
HS: Nghe hướng dẫn.

HS: Chơi trò chơi.

Hoạt động 3: Tự khám phá.

HS: Trả lời:
- Đèn.
HS: Trả lời:
- Hình mũi tên.

7


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Hướng dẫn học sinh cách
HS: Làm bài.
làm.
Hoạt động 5:
Nhận xét.
GV: Nhận xét một số bạn trong HS: Lắng nghe nhận xét.
lớp.
Hoạt động 6:
Em có biết
HS: Lắng nghe.
GV: Nêu thêm một số loại chuột
máy tính và đưa ra hình ảnh cho
học sinh quan sát.
4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tìm hiểu thêm một số loại chuột máy tính mà em biết.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tuần:.....
Ngày dạy:……………
8

Giáo viên: Bùi Công Toàn

8


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Bài 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUỘT MÁY TÍNH
THAO TÁC NHẤP CHUỘT TRÁI.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

* Về kiến thức:
- Làm quen với các thao tác giữ và di chuyển chuột máy tính, điều
khiển được thao tác nhấp nút chuột trái.
* Về kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác di chuyển chuột và thao tác nhấp nút
chuột trái.

* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của
phòng tin, học bài theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
9

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh
9


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
GV: Đưa ra câu hỏi: Em hãy
nêu các thành phần cơ bản của
chuột máy tính.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài trước
chúng ta đã được học và làm
quen với chuột máy tính.Vậy
hôm nay cô sẽ hướng dẫn các
bạn một thao tác cơ bản trên
chuột, đó là thao tác nhấp chuột
trái. Bài 3:
Hướng dẫn sử dụng chuột máy
tính thao tác nhấp chuột trái.
Hoạt động 1:
Giữ và di chuyển chuột máy
tính.
GV: Đưa ra câu hỏi 1: Chuột
máy tính khi di chuyển trên màn
hình máy tính có hình dạng gì?
- Đưa ra gợi ý để học sinh trả
lời.
GV: Nhận xét và đưa ra kết
luận.
GV: Hướng dẫn học sinh di
chuyển chuột trên máy tính.
GV: Quan sát cách di chuyển
chuột của học sinh trên máy
tính.
Hoạt động 2:
Luyện tập thao tác nhấn nút
trái chuột.
10

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Giáo án tin học lớp 1
HS: Trả lời.
HS: Nhận xét.
HS: Lắng nghe và vào bài mới.
HS: Nghe giảng và bắt đầu bài
mới.
Bài 3: Hướng dẫn sử dụng
chuột máy tính thao tác nhấp
chuột trái.

Hoạt động 1: Giữ và di chuyển
chuột máy tính.
HS: Lắng nghe câu hỏi.
HS: Trả lời

- Để chuột trên mặt phẳng, giữ
chuột nhẹ nhàng. Khi di chuyển
con chuột, con trỏ trên màn hình
sẽ di chuyển theo cùng một
hướng.
HS: Thực hiện thao tác di
chuyển chuột.
Hoạt động 2: Luyên tập thao tác
nhấn nút trái chuột.
10


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV: Hướng dẫn học sinh thực
HS: Quan sát.
hiện thao tác nhấp nút chuột trái.
GV: Làm mẫu cho học sinh
quan sát.
GV: Hướng dẫn học sinh khởi
HS: Làm theo hướng dẫn và bắt
động trò chơi nhanh tay lẹ mắt. đầu thực hiện theo các bước.
GV: Nêu các bước vào phần
mềm.
1. Nhấp chuột vào biểu tượng

2. Nhấn phím enter trên bàn
phím.
3. Nhấp chuột vào bài tập 1.

GV: Yêu cầu học sinh quan sát HS: Quan sát
trên màn hình.
Hoạt động 3:
Hoạt động 3: Tự khám phá.
Tự khám phá.
GV: Lần lượt đưa ra câu hỏi cho
học sinh trả lời:
- Trong trò chơi nhanh tay lẹ
mắt:
HS: Trả lời.
11

Giáo viên: Bùi Công Toàn

11


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1
- Dùng để thoát khỏi phần mềm.

Câu 1: Nút
dùng để làm
HS: Trả lời.
gì?
Câu 2: Khi di chuyển chuột vào - Hình bàn tay
hình thì mũi tên chuột sẽ thay
đổi thành hình nào?
GV: Nhận xét các câu trả lời của
Hoạt động 4: Trải nghiệm
học sinh.
Hoạt động 4:
HS: Làm bài tập.
Trải nghiệm
GV: Yêu cầu học sinh làm bài
tập 2, 3, 4 trong trò chơi nhanh
tay lẹ mắt.
HS: Nghe nhận xét.
Hoạt động 5:
Nhận xét.
GV: Nhận xét một số học sinh
trong lớp.
Hoạt động 6:
HS: Lắng nghe.
Em có biết
GV: Nêu thêm một số hình dạng
con trỏ chuột có thể thay đổi, và
đưa ra hình ảnh cho học sinh
quan sát.
4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục luyện tập thao tác nhấp chuột trái.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tuần:.....
12

Giáo viên: Bùi Công Toàn

12


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Ngày dạy:……………

Bài 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUỘT MÁY TÍNH
THAO TÁC KÉO THẢ CHUỘT.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

* Về kiến thức:
- Làm quen với các thao tác giữ và di chuyển chuột máy tính, điều
khiển được thao tác kéo và thả chuột.
* Về kĩ năng:
- Thực hiện được các thao tác kéo thả chuột.

* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của
phòng tin, học bài theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
13

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh
13


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV: Đưa ra câu hỏi: Em hãy nêu
các thao tác khi di chuyển chuột.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài trước
chúng ta đã được học thao tác di
chuyển chuột và thao tác nhấp
chuột trái. Vậy con trên chuột
máy tính con thao tác nào nữa
không ta hãy cùng nhau đi tìm
hiểu bài học ngày hôm nay. Bài
4: Hướng dẫn sử dụng chuột máy
tính thao tác kéo thả chuột.
Hoạt động 1:
Giữ và di chuyển chuột máy
tính.
GV: Di chuyển con trỏ chuột trên
màn hình đến biểu tượng cần kéo
thả. Nhấn nút trái chuột, di
chuyển đến vị trí khác, thả ngón
tay ra.

HS: Trả lời.
HS: Nhận xét.
HS: Lắng nghe và vào bài mới.
Bài 4: Hướng dẫn sử dụng
chuột máy tính thao tác kéo
thả chuột

Hoạt động 1: Thao tác kéo thả
chuột.
HS: Lắng nghe.

- Nhấn nút trái chuột, di chuyển
chuột đến vị trí khác và thả
ngón tay.

GV: Làm mẫu cho học sinh quan
HS: Quan sát.
sát.
Hoạt động 2: Luyên tập thao
Hoạt động 2:
tác kéo thả chuột.
Luyện tập thao tác kéo thả
14

Giáo viên: Bùi Công Toàn

14


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

chuột
GV: Hướng dẫn học sinh khởi
động trò chơi nhanh tay lẹ mắt.
GV: Nêu các bước vào phần
mềm.
1. Nhấp chuột vào biểu tượng

HS: Quan sát.

HS: Làm theo hướng dẫn và bắt
đầu thực hiện theo các bước.

2. Nhấn phím enter trên bàn
phím.
3. Nhấp chuột vào bài tập 15.

HS: Quan sát

GV: Yêu cầu học sinh quan sát
trên màn hình.
Hoạt động 3:
Tự khám phá.
GV: Lần lượt đưa ra câu hỏi cho
học sinh trả lời:

Hoạt động 3: Tự khám phá.

HS: Trả lời.
- Quay lại bài tập trước.

Câu 1: Trong trò chơi nhanh tay
lẹ mắt, nút
dùng để làm
gì?
Câu 2: Nhấp chuột vào nút
15

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Trả lời.
- Quay lại màn hình chính của
phần mềm.
15


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

thì việc gì sẽ
xảy ra?
GV: Nhận xét các câu trả lời của
học sinh.
Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Yêu cầu học sinh làm bài
tập 13, 15 trong trò chơi nhanh
tay lẹ mắt.
Hoạt động 5:
Nhận xét.
GV: Nhận xét một số học sinh
trong lớp.

Hoạt động 4: Trải nghiệm
HS: Làm bài tập.

HS: Nghe nhận xét.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục luyện tập thao tác kéo thả chuột.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tuần:.....
16

Giáo viên: Bùi Công Toàn

16


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Ngày dạy:……………

Bài 5: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUỘT MÁY TÍNH
THAO TÁC NHẤP ĐÔI CHUỘT TRÁI.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

* Về kiến thức:
- Làm quen với các thao tác nhấp đôi chuột trái.
* Về kĩ năng:
- Biết cách khởi động và thoát khỏi chương trình ứng dụng.

* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của
phòng tin, học bài theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
GV: Đưa ra câu hỏi: Em hãy nêu HS: Trả lời.
17

Giáo viên: Bùi Công Toàn

17


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

thao tác kéo thả chuột.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Chúng ta đã
được học và thực hiện được thao
tác kéo thả chuột. Vậy thao tác
nhấp đôi chuột trái thực hiện
như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp
tục đi tìm hiểu nội dung bài học
ngày hôm nay. Bài 5: Hướng
dẫn sử dụng chuột máy tính thao
tác nhấp đôi chuột trái.
Hoạt động 1:
Thao tác nhấp đôi chuột trái.
GV: Dùng chuột máy tính nhấp
trái chuột hai lần liên tục vào

HS: Nhận xét.
HS: Nghe giảng và bắt đầu bài
mới.
Bài 5: Hướng dẫn sử dụng
chuột máy tính thao tác nhấp
đôi chuột trái

Hoạt động 1: Thao tác nhấp đôi
chuột trái.
HS: Lắng nghe.
HS: Quan sát.

Computer có biểu tượng là

HS: Nghe hướng dẫn.

GV: Yêu cầu học sinh quan sát
các thao tác khi nhấp đôi chuột
trái vào biểu tượng

18

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Quan sát.

18


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

HS: Làm theo.
GV: Dùng chuột máy tính nhấp
trái chuột hai lần liên tục vào
Recycle Bin có biểu tượng là
GV: Để thoát khỏi cửa sổ ứng
dụng nhấp chuột trái vào:
Hoạt động 2: Luyên tập thao tác
nhấp đôi chuột.

Hoạt động 2:
Luyện tập thao tác nhấp đôi
chuột
GV: Nhấp đôi chuột trái vào thư

HS: Quan sát.

mục Hình ảnh
.
- Nhấp đôi chuột vào tệp tin
Hình 1.jpg, làm tương tự như
Hình 2.jpg, Hình 3.jpg

HS: Làm theo hướng dẫn và bắt
đầu thực hiện.

HS: Quan sát
HS: Làm theo hướng dẫn và bắt
19

Giáo viên: Bùi Công Toàn

19


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

2. Nhấn đôi chuột trái vào thư

đầu thực hiện.

mục Phim
- Nhấp đôi chuột trái vào tập tin
Phim 1.wmv để xem phim,
tương tự với tập tin Phim 2
.wmv, Phim 3.wmv.

Hoạt động 3: Tự khám phá.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát
trên màn hình.
Hoạt động 3:
Tự khám phá.
GV: Lần lượt đưa ra câu hỏi cho HS: Trả lời.
học sinh trả lời:
- Xem hình tiếp theo.
Câu 1: Trong cửa sổ xem hình,
HS: Trả lời.
- Đóng trang.

nút
dùng để làm gì?
Câu 2: Nhấp chuột vào nút

thì việc gì sẽ xảy ra?
GV: Nhận xét các câu trả lời của Hoạt động 4: Trải nghiệm
học sinh.
HS: Làm bài tập.
Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Yêu cầu học sinh làm các
bài tập Tô màu 1, Tô màu 2.
HS: Nghe nhận xét.
Hoạt động 5:
20

Giáo viên: Bùi Công Toàn

20


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Nhận xét.
GV: Nhận xét một số học sinh
trong lớp.
Hoạt động 6:
HS: Lắng nghe và quan sát thao
EM CÓ BIẾT
tác thực hiện.
GV: Có thể thay đổi kích thước
cửa sổ bằng cách nhấp đôi chuột
trái thanh tiêu đề.
4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục luyện tập thao tác nhấp đôi chuột trái.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

21

Giáo viên: Bùi Công Toàn

21


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:.....
Ngày dạy:……………

Bài 6:TÔ MÀU CÙNG MÁY TÍNH.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

* Về kiến thức:
- Làm quen với các thao tác điều khiển trên website.
* Về kĩ năng:
- Biết thực hiện các bài tập tô màu trên internet.

* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của
phòng tin, học bài theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

22

Giáo viên: Bùi Công Toàn

22


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
GV: Đưa ra câu hỏi: Em hãy nêu
các thao tác cơ bản trên chuột mà
em đã được học?
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Chúng ta đã
được học và thực hiện được thao
tác trên chuột. Vậy qua các thao
tác đó chúng ta hãy vận dụng vào
để thực hiện tô màu cùng máy
tính. Bài 6: Tô màu cùng máy
tính.
Hoạt động 1:
Khởi động, thoát khỏi Website.
GV: Hướng dẫn học sinh thao tác
khởi động phần mềm.
- Khởi động Website: Nhấp đôi
chuột.

Hoạt động của học sinh
HS: Trả lời.
- Thao tác nhấp chuột trái.
- Thao tác kéo thả chuột.
- Thao tác nhấp đôi chuột trái.
HS: Nhận xét.
HS: Nghe giảng và bắt đầu bài
mới.

Bài 6: Tô màu cùng máy
tính.
Hoạt động 1: Khởi động, thoát
khỏi Website.
HS: Lắng nghe.
HS: Quan sát.

GV: Thoát khỏi Website: Nhấp
chuột vào

HS: Nghe hướng dẫn.

.

HS: Quan sát.

Hoạt động 2: Tương tác với
23

Giáo viên: Bùi Công Toàn

23


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Hoạt động 2:
Tương tác với Website.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện
thao tác khởi động phần mềm.
GV: Hướng dẫn học sinh thao tác
nhấp giữ chuột trái để kéo thanh
trượt xuống.

Website.
HS: Làm theo yêu cầu.
HS: Làm theo hướng dẫn và
bắt đầu thực hiện.

HS: Quan sát
GV: Nhấp chuột vào hình muốn
tô màu.

HS: Làm theo hướng dẫn và
bắt đầu thực hiện.

GV: Kéo thanh trượt, chọn màu
và vị trí muốn tô.

GV: Sau khi tô màu xong, bấm
vào nút mũi tên quay về ← để
chọn hình khác.
Hoạt động 3:
Tự khám phá.
GV: Khi ta nhấp chuột vào chữ
24

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động 3: Tự khám phá.

24


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

next thì việc gì sẽ xảy ra?

HS: Trả lời.
- Xem hình tiếp theo.

Hoạt động 4: Trải nghiệm

Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Yêu cầu học sinh tìm và tô
màu các hình sau:

HS: Làm bài tập.

Hoạt động 5:
Nhận xét.
HS: Nghe nhận xét.
GV: Nhận xét một số học sinh
trong lớp.
Hoạt động 6:
EM CÓ BIẾT
HS: Lắng nghe.
GV: Ngoài việc giúp các em tô
màu trên máy tính, website còn
giúp các em tập tô màu trên máy
tính bảng hoặc điện thoại thông
minh.
4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục luyện tập thao tác trên website.
V: RÚT KINH NGHIỆM.

25

Giáo viên: Bùi Công Toàn

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x