Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (11)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 12. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
Câu 1: Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là:
a. Than
b. Hoá dầu
c. Nhiệt điện,
d. Thuỷ điện.
Câu 2: Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu là:
a. Than
b. Hoá dầu
c. Nhiệt điện,
d. Thuỷ điện.
Câu 3: Ở Cà Mau có những loại nhiên liệu năng lượng nào?
a. Than đước, tràm
b. Than bùn
c. Khí đốt
d. Tất cả các nguồn nhiên liệu trên.
Câu 4: Xuất khẩu dầu thô đem lại nhiều ngoại tệ, nhưng lại tổn thất lớn cho nền kinh tế
vì:
a. Tổng giá trị xuất chưa nhiều
b. Biểu hiện nền công nghiệp chậm phát triển

c. Giá trị xuất thấp
d. Làm giàu cho các nước khác.
Câu 5: Trong các ngành công nghiệp nước ta, ngành nào chiếm tỷ trọng lớn nhất?
a. Dệt may
b. Khai thác nhiên liệu
c, Chế biến lương thực, thực phẩm
d. Cơ khí điện tử.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×