Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (38)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 40. THỰC HÀNH.
Câu 1: Trong quá trình khai thác thuỷ hải sản, không nên đánh bắt ven bờ là do:
a. Cá nhỏ
b. Cạn kiệt nguồn giống
c. Làm ô nhiễm môi trường
d. Ảnh hưởng đến các hoạt động khác.
Câu 2: Qua H40.1 cho thấy giá trị xuất khẩu dầu thô so với giá trị nhập khẩu xăng dầu:
a. Cao hơn
b. Thấp hơn
c. Ngang bằng
d. Cao hơn về khối lượng.
Câu 3: Sản lượng khai thác dầu thô của Bà Rịa – Vũng Tàu so với cả nước chiếm:
a. 50%
b. 75%
c. 90%
d. 100%.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×