Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (41)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 26. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM.
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm khoáng sản Việt Nam?
a. Giàu trữ lượng

b. Giàu điểm quặng

c. Giàu chủng loại

d. Tất cả các ý trên.

Câu 2: Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có trữ lượng:
a. Nhỏ

b. Vừa và nhỏ

c. Lớn

d. Rất lớn.

Câu 3: Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu là nơi tập trung nhiều:

a. Than đá

b. Than bùn

c. Dầu khí

d. Crôm.

Câu 4: Các mỏ than bùn chủ yếu tập trung ở:
a. Đồng bằng Sông Hồng

b. Đồng bằng Sông Cửu Long

c. Vùng núi phía Bắc

d. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 5: Vì sao chúng ta phải khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên khoáng sản?
a. Vì khoáng sản không thể phục hồi

b. Một số loại có nguy cơ cạn kiệt

c. Khai thác và sử dụng còn lãng phí

d. Tất cả các ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×