Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (40)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 30. ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM.
Câu 1: Hướng đi từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung là hướng:
a. Bắc – Nam
b. Tây – Đông
c. Tây Bắc – Đông Nam
d. Đông Bắc – Tây Nam.
Câu 2: Từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung (22 0B) ta phải qua mấy dãy núi
và cánh cung?
a. 3
b. 4
c. 5
d.6.
Câu 3: Loại đất chính của vùng Tây Nguyên là:
a. Phù sa cổ
b. Feralit
c. Ba dan
d. Mùn núi cao.
Câu 4: Hồ Lắk nằm ở khu vực nào của Tây nguyên?
a. Đắk Lắk
b. Plây Ku

c. Lâm Đồng
d. Kon Tum.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×