Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (31)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 39. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM.
Câu 1: Tính chất nào không đúng với đặc điểm của tự nhiên Việt Nam?
a. Thuần nhất từ Bắc vào Nam

b. Tính nhiệt đới gió mùa

c. Tính ven biển và đồi núi

d. Tính phân hoá đa dạng phức tạp.

Câu 2: Nói Việt Nam là một nước ven biển là vì:
a. Có nhiều tỉnh thành giáp biển

b. có bờ biển dài

c. Biển ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Nói Việt Nam là xứ sở cả cảnh quan đồi núi là vì:

a. Địa hình cao

b. Có một phần diện tích là đồi núi

c. Đồi núi góp phần quan trọng vào nền kinh tế d. 3/4 diện tích là đồi núi.
Câu 4: Loại cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của tự nhiên Việt Nam là:
a. Cảnh quan đồi núi

b. Cảnh quan đồng bằng

c. Cảnh quan bờ biển

d. Cảnh quan đảo và quần đảo.

Câu 5: Nguyên nhân nào dẫn đến sự đa dạng của tự nhiên Việt Nam?
a. Vị trí địa lý

b. Lịch sử phát triển

c. Tác động của con người

d. Cả 3 ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×