Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 18: THỰC HÀNH: TÌM HỂU VỀ LÀO VÀ CAMPUCHIA.
Câu 1: Lãnh thổ Cam-pu-chia không tiếp giáp quốc gia nào sau đây?
a. Ma-lai-xi-a

b. Lào

c. Thái Lan

d. Việt Nam.

Câu 2: Cam-pu-chia có thể mở rộng quan hệ với các nước bằng các loại hình giao thông:
a. Đường biển

b. Đường bộ

c. Đường hàng không

d. Tất cả các loại hình trên.

Câu 3: Cam-pu-chia có kiểu khí hậu gì?

a. Cận nhiệt đới

b. Nhiệt đới gió mùa

c. Cận xích đạo

d. Xích đạo.

Câu 4: Lãnh thổ của Lào tiếp giáp bao nhiêu quốc gia?
a. 4 quốc gia

b. 5 quốc gia

c. 6 quốc gia

d. 7 quốc gia.

Câu 5: Tôn giáo chính của Lào và Cam-pu-chia là:
a. Ấn Độ giáo

b. Thiên Chúa giáo

c. Phật giáo

d. Hồi giáo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×