Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (28)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 29. ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH.
Câu 1: Dạng địa hình cac-xtơ phân bố chủ yếu ở những vùng núi nào?
a. Tây Bắc

b. Đông Bắc

c. Trường Sơn Bắc

d. Trường Sơn Nam.

Câu 2: Vùng núi có địa hình cao nhất Việt Nam là:
a. Tây Bắc

b. Đông Bắc

c. Trường Sơn Bắc

d. Trường Sơn Nam.

Câu 3: Trong các đồng bằng ở nước ta, đồng bằng lớn nhất là:

a. Đồng bằng Sông Hồng
b. Đồng bằng Sông Cửu Long
c. Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ
d. Cả ba đồng bằng bằng nhau.
Câu 4: Dạng địa hình chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng là:
a. Đồi

b. Cao nguyên

c. Núi thấp

d. Bán bình nguyên.

Câu 5: Vùng biển nào của nước ta có thềm lục địa mở rộng?
a. Vùng biển Bắc Bộ

b. Vùng biển Trung Bộ

c. Vùng biển Nam Bộ

d. Cả a, c đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×