Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (25)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 28. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM.
Câu 1: Bộ phận nổi bật, quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam là:
a. Đồng bằng

b. Đồi núi

c. Bờ biển

d. Thềm lục địa.

Câu 2: Trên đất liền, đồng bằng chiếm khoảng bao nhiêu phần diện tích lãnh thổ?
a. 1/4 diện tích lãnh thổ

b. 2/3 diện tích lãnh thổ

c. 3/4 diện tích lãnh thổ

d. 1/2 diện tích lãnh thổ.

Câu 3: Phanxipăng – đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nằm ở dãy núi nào?

a. Trường Sơn Bắc

b. Trường Sơn Nam

c. Hoàng Liên Sơn

d. Hoành Sơn.

Câu 4: Khu vực đồng bằng bị đồi núi chia cắt mạnh là:
a. Đồng bằng Sông Hồng
b. Đồng bằng Sông Cửu Long
c. Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ
d. Cả ba đồng bằng trên.
Câu 5: Các dạng địa hình nào sau đây thuộc dạng địa hình nhân tạo?
a. Đê, đập

b. Kênh, rạch

c. Hồ thuỷ điện

d. Tất cả các dạng địa hình trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×