Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (22)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 34. CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA.
Câu 1: Các hệ thống sông ở nước ta, hệ thống sông có chế độ nước rất thất thường là:
a. Hệ thống sông Bắc Bộ
b. Hệ thống sông Trung Bộ
c. Hệ thống sông Nam Bộ
d. Cả ba hệ thống sông trên.
Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm sông Trung Bộ?
a. Nhiều sông lớn
b. Ngắn và dốc
c. Lũ lên nhanh và đột ngột
d. Cả ba nhận định đều sai.
Câu 3: Sông ngòi ở Nam Bộ có chế độ nước:
a. Điều hoà theo mùa
b. Lòng sông rộng và sâu
c. Ảnh hưởng của thuỷ triều
d. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Hệ thống sông lớn nhất ở Đông Nam Á là:
a. Sông Đồng Nai
b. Sông Mê Kông
c. Sông Hồng

d. Sông Mã.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×