Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (21)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 31. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM.
Câu 1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa thể hiện:
a. Số giờ nắng nhiều

b. Lương nhiệt lớn

c. Nhiệt độ trung bình lớn (> 210-C)

d. Tất cả các ý trên.

Câu 2: Loại gió thổi chính trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 là:
a. Tây Nam

b. Đông Bắc

c. Tây Bắc

d. Gió Phơn.

Câu 3: Loại gió có đặc điểm lạnh và khô là gió:

a. Tây Nam

b. Đông Bắc

c. Tây Bắc

d. Gió Phơn.

Câu 4: Khu vực có khí hậu xích đạo, nóng quanh năm, có 2 mùa tương phản sâu sắc là:
a. Bắc Bộ

b. Trung Bộ

c. Tây Nguyên

d. Nam Bộ.

Câu 5: Miền có thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, biến đổi nhanh chóng là:
a. Núi cao

b. Đồng bằng

c. Cao nguyên

d. Hải đảo.

Câu 6: Nhân tố hình thành nên khí hậu nước ta là nhân tố nào?
a. Vị trí địa lý

b. Địa hình

c. Hoàn lưu gió mùa

d. Tất cả các ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×