Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 11: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á.
Câu 1: Em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư Nam Á?
a. Đông bậc nhất thế giới
b. Tập trung ven biển và đồng bằng
c. Dân cư phân bố không đều
d. Cả ba ý trên.
Câu 2: Dân cư các nước Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?
a. Ấn Độ giáo
b. Hồi giáo
c. Thiên Chúa giáo, Phạt giáo
d. Tất cả các tôn giáo trên.
Câu 3: Các nước Nam Á trước đây là thuộc địa của đế quốc nào?
a. Anh

b. Pháp

c. Tây Ban Nha

d. Hà Lan.


Câu 4: Nền kinh tế các nước Nam Á đang trong giai đoạn:
a. Chậm phát triển

b. Đang phát triển

c. Phát triển

d. Rất phát triển.

Câu 5: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là:
a. Nê-pan

b. Xri-lan-ca

c. Băng-la-đét

d. Ấn Độ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×