Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (18)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 42. MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ.
Câu 1: Nhận định nào không đúng với điều kiện tự nhiên của miền?
a. Có địa hình cao nhất Việt Nam
b. Mùa hạ mát mẽ
c Đồng bằng rộng lớn
d. Sông thường ngắn, dốc.
Câu 2: Khí hậu của khu vực này so với miền Đông Bắc về mùa đông thì:
a. Lạnh hơn
b. Ấm hơn
c. Lạnh như nhau
d. Oi bức hơn.
Câu 3: Hồ thuỷ điện lớn nhất của miền là:
a. Trị An
b. Hoà Bình
c. Y-a-ly
d. Thác Mơ.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×