Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 85
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (16) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (16)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 20. KHÍ HẬU VÀ CẢNH QUAN TRÊN TRÁI ĐẤT.
Câu 1: Trên bề mặt Trái Đất có mấy đới khí hậu?
a. 3 đới

b. 4 đới

c. 5 đới

d. 6 đới.

Câu 2: Châu lục nào có diện tích lãnh thổ nằm trên hầu hết các đới khí hậu?
a. Châu Á

b. Châu Âu

c. Châu Phi

d. Châu Mỹ.

Câu 3: Trên bề mặt Trái Đất có mấy loại gió chính?

a. 2 loại

b. 3 loại

c. 4 loại

d. 5 loại.

Câu 4: Rừng rậm nhiều tầng là cảnh quan thuộc đới khí hậu nào?
a. Hàn đới

b. Ôn đới

c. Nhiệt đới

d. Cả ba đới đều có.

Câu 5: Rừng lá kim là cảnh quan thuộc đới khí hậu nào?
a. Hàn đới

b. Ôn đới

c. Nhiệt đới

d. Cả ba đới đều có.

Câu 6: Các thành phần tự nhiên cơ bản của Trái Đất bao gồm: đất, địa hình, không khí,
nước và:
a. Địa chất

b. Khoáng sản

c. Sinh vật

d. Sông ngòi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×