Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (13)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 40. ĐỌC LÁT CẮT TỰ NHIÊN TỔNG HỢP.
Câu 1: Trong H40.1 hướng từ đỉnh Phan-xi-păng đến Thanh Hoá là hướng nào?
a. Bắc – Nam
b. Nam – Bắc
c. Tây Bắc – Đông Nam
d, Tây Nam – Đông Bắc.
Câu 2: Lát cắt A – B đi qua các khu vực địa hình nào?
a. Núi cao
b. Cao nguyên
c. Đồng bằng
d. Cả 3 dạng địa hình.
Câu 3: Lát cắt đi qua các loại đất nào?
a. Mùn núi cao, phù sa
b. Mùn núi cao, Feralit, phù sa
c. Mùn núi cao, đất xám
d. Mùn núi cao, Feralit đá vôi.
Câu 4: Qua biểu đồ cho biết dặc điểm khí hậu của vùng núi Hoàng Liên Sơn:
a. Lạnh quanh năm, mưa nhiều
b. Rất lạnh, ít mưa
c. Lạnh, khô

d. Lạnh theo mùa, mưa ít.
Câu 5: Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi nền nhiệt từ Phan-xi-păng đến Thanh Hoá
là:
a. Vị trí


b. Địa hình
c. Thảm thực vật che phủ
d. Lượng mưa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×