Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (9)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 43. MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ.
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:
a. Nóng quanh năm

b. Có mùa khô sâu sắc

c. Mưa nhiều nhưng không đều

d. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 2: Địa hình cao nhất miền là khu vực:
a. Tây Nguyên

b. Nam Trung Bộ

c. Đông Nam Bộ

d. Đồng bằng Sông Cửu Long.

Câu 3: Loại cây công nghiệp nổi tiếng của vùng là:

a. Cà phê

b. Chè

c. Mía

d. Dừa.

Câu 4: Ngoài phát triển lúa nước, cây công nghiệp miền còn phát triển mạnh:
a. Nghề rừng

b. Du lịch

c. Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản

d. Công nghiệp.

Câu 5: Để trở thành vựa lúa số 1 của cả nước, miền có những thuận lợi:
a. Đồng bằng rộng lớn, màu mỡ

b. Khí hậu thuận lợi

c. Người dân giàu kinh nghiệm

d. Tất cả các ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×